Social träning för din hund.

 

Vår socialiseringstjänst riktar sig till dig som vill hjälpa din hund att utveckla sitt eget språk, lära sig förstå och respektera andra hundars signaler samt få erfarenhet av att umgås med många olika sorters hundar.

Vi hjälper gärna din hund att lära sig samspela med andra hundar. Med vår breda erfarenhet och stora intresse för hundspråk och gruppdynamik samt vår sällsynt stora tillgång till en stor variation av olika typer av hundar att träna med får din hund de bästa förutsättningarna att utveckla sina sociala strategier.

Under dagen tränar vi genomtänkt och fokuserat på det just din hund behöver extra stöd i. När du hämtar din hund rapporterar vi till dig om vad vi tränat på, hur det gått, hur vi planerar att gå vidare samt vad du kan träna på hemma för att ge din hund de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Första tillfället är ett utvärderingstillfälle på 1 timme då vi gör en initial bedömning av om socialiseringstjänsten är lämplig för din hund. Efter det bokar vi tillsammans in när första tillfället blir.

Utvärderingstillfället är kostnadsfritt.

 

Pris per dag: 449:-

Klippkort 5 dagar: 1999:-